سلام. يكساله ازدواج كردم شوهرم ادعا ميكنه كه من باكره …

پرسش

سلام. يكساله ازدواج كردم شوهرم ادعا ميكنه كه من باكره نبودم

آيا راهي هست كه بتونم ثابت كنم؟

2 هفته 36 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. با سلام،اگر ایشون این ادعا را میکنند خودشان باید ثابت کنند وبار اثبات با شما نمی باشد.

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse