شخصی ملکی را که در رهن بوده با مبایعه نامه عادی به دیگری فرو

پرسش

شخصی ملکی را که در رهن بوده با مبایعه نامه عادی به دیگری فروخته است و تعهدنمونده که ظرف ۲ماه در دفتر اسناد رمی حاضرشده و سندرسمی معامله را تنظسم وامضاکند.چنین معامله ایی با توجه به قوانین موضوعه و رویه قضایی چه وصعی دارد؟

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
Mahdihggt 2 هفته 18 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. با سلام.ماده ۷۹۳ قانون مدنی آمده است که راهن نمیتواند تصرفی که مغایر با حق مرتهن باشد در رهن انجام دهد، مگر با داشتن اذن از سوی مرتهن. با توجه به ماده ذکر شده و متون فقهی که در مورد عقد رهن وجود دارد، می توان گفت که رهن باعث خارج شدن عین مالی که در رهن گذاشته شده، از مالکیت شخص راهن نمی شود و راهن همچنان مالک آن است و به تبع آن منافع مربوط به مال در رهن اگر عمل فروش یا انتقال ملک با قید حقوق محفوظ مرتهن که در اینجا منظور بانک است، صورت گیرد، عقد نافذ و قابل قبول می باشد.در فرض مورد پرسش شما اگر در موعد مقرر إمادگي تنظيم سند از طرف بايع وجود نداشت عدم حضور بگيريد و در دادگاه طرح دعوي كنيد.

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse