شرایط کامل طلاق در دوران عقد درصورت باکرگی از نظر پرداخت مهر

پرسش

شرایط کامل طلاق در دوران عقد درصورت باکرگی از نظر پرداخت مهریه را لطفا بگین ممنون میشم

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
جواد 6 روز 11 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. مهریه در صورتی که خانم باکره باشد نصفش تعلق می گیرد و در صورتی که مرد معسر باشد و توانایی پرداخت مهریه را نداشته باشد می تواند دادخواست اعسار در پرداخت مهریه را بدهد

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse