شکایتی شده تو شهرستان فسا

پرسش

میخواستم بدونم از دستم شکایتی شده تو شهرستان فسا باید چه کنم من تو شرکتم نمیتونم بیام فسا چیکار کنم کسی ندارم اونجا چه کنم

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
seaydrahimi 1 هفته 17 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. راهی جز رفتن به آنجا برای بررسی مشکل وجود ندارد

    یا باید به آنجا شخصا بروید و در دادگاه یا دادسرا حضور پیدا کنید یا وکیل دادگستری اختیار کنید

    اگر محل وقوع جرم در فسا بوده به این خاطر از شما آنجا شکایت شده است

    اگر شکایت مربوط به جرایم رایانه ای می باشد این طبیعی است که در فسا از شما شکایت شده و شما باید در آنجا حضور پیدا کنید

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse