نظر اسلام وقانون چيست لطفا پاسخ دهيد ممنون

پرسش

سلام من در زمان زندگي زناشويي طلا وپول به همسر خود دادم ولي حالا كه طلاق ميگيريم اين اموال را پس نمي دهد وميگويد اين اموال براي فرزندمان ميماند اما من به طور آشكار عدم زضايت خود را اعلام كردهام وگفته ام مال به جاي مانده قصبي ميباشد نظر اسلام وقانون چيست لطفا پاسخ دهيد ممنون

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
دريا 2 هفته 10 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. با سلام،از نظر قانون اگر مدرکی وجود دارد می توانید مطالبه نمایید از نظر شرعی هم به مرجع تقلید خود مراجعه کنید.

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse