هزینه وصیت نامه جه قدر است برای اینکه فرزندان بعد از مرگ پدر

پرسش

هزینه وصیت نامه جه قدر است برای اینکه فرزندان بعد از مرگ پدر نتوانند تقسیم ارث کنند مخصوصا پسرهای خانواده باید دروصیت نامه چه جمله ای به کار ببریم باتشکر

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
شیما 7 روز 7 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. باسلام،پسرها تقسیم ارث نمیکنند دولت اینکار را انجام میدهد و هزینه ی رسمی کردن وصیت نامه حدودا پانصد هزار تومان است.

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse