پرونده شما به با فرعي 1با موضوع بکار بردن مواد اوليه غير

پرسش

پرونده شما به

با فرعي 1با موضوع بکار بردن مواد اوليه غير مجاز و يا سمي براي ساخت مواد خوردني، توسط توليد کنندگان در تاريخ 1397/03/12-08:25 به شعبه ششم بدوي تعزيرات حكومتي اصفهان ارجاع شد.

يعني چي؟؟

پاسخ داده شده و منتظر کاربر 0
مهشاد 2 هفته 12 نمایش 0

پاسخ ( 1 )

  1. با سلام.از شما طرح شکایت شده است.

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse