ثبت نام کنید

ورود

فراموشی رمز عبور

رمز عبورتان را فراموش کرده اید؟ لطفا آدرس ایمیل خود را وارد کنید. شما یک لینک را از طریق ایمیل دریافت خواهید کرد که با آن می توانید پسورد جدیدتان را ریست کنید.

ارسال پرسش

ورود

ثبت نام کنید

با ثبت نام می توانید تمامی پرسش ها را مدیریت کنید، اگر اشکالی در یک پرسش بوده آنرا ویرایش کنید، و از تمامی مزیت های یک کاربر عضو بهرهمند شوید.

دسته بندی پرسش : نمونه قراردادها

نمونه قراردادها

بسمه تعالي قرارداد بيمه تكميلي درمان وكلاء و كارشناسان   بيمه شدگان: عبارتند از وكلاء و كارشناساني كه از مركز مذكور پروانه فعاليت كسب مي نمايند و همچنين كاركنان شاغل بيمه  گذار به همراه كليه افراد خانواده ( شامل: همسر ، فرزندان و ...

خواندن ادامه پرسش

(شركت سهامي بيمه ............................) بيمه نامه تمام خطر نصب     با توجه به اينكه بيمه گزار نامبرده در جدول مشخصات، با تكميل پرسشنامه مربوط كه به انضمام اظهارات كتبي ديگر بيمه گزار در رابطه با انجام این بيمه، جزء لاينفك بيمه نامه محسوب ...

خواندن ادامه پرسش

( شركت سهامي بيمه ................................ ) بيمه تمام خطر مقاطعه كاران     بر اساس پيشنهاد كتبي بيمه گذار مذكور در جدول مشخصات(پيشنهادي كه به شركت سهامي بيمه............... كه از اين پس بيمه گر خوانده مي شود تسليم مي گردد) و نيز به استناد ...

خواندن ادامه پرسش

نمونه قرارداد بيمه عمر زماني كاركنان يك شركت     شماره قرارداد عمر: تاريخ صدور: تاريخ شروع: تاريخ انقضاء: تعداد بيمه شدگان: حق بيمه سالانه: ........................... ريال بين شركت .................... به نشاني تهران، خيابان ....................................... كه در اين قرارداد بيمه گزار ناميده مي شود و شركت سهامي بيمه ............................ ...

خواندن ادامه پرسش

قراردادهاي بيمه درمان گروهي جبران هزينه هاي بيمارستاني و اعمال جراحي (مستلزم بستري شدن در بيمارستان مازاد بر تعرفه خدمات درماني يا بيمه تامين اجتماعي)   تاريخ صدور: ....................................      تعداد: حدود .................................. نفر تاريخ شروع قرارداد: ........................      حق بيمه ساليانه: ........................... ريال تاريخ انقضاي قرارداد: ...

خواندن ادامه پرسش

قراردادهاي بيمه درمان گروهي جبران هزينه هاي بيمارستاني و اعمال جراحي (مستلزم بستري شدن در بيمارستان مازاد بر تعرفه خدمات درماني يا بيمه تامين اجتماعي)   تاريخ صدور: ....................................      تعداد: حدود .................................. نفر تاريخ شروع قرارداد: ........................      حق بيمه ساليانه: ........................... ريال تاريخ انقضاي قرارداد: ...

خواندن ادامه پرسش

  بيمه نامه آتش سوزي                              شركت سهامي بيمه ........................ شركت سهامي بيمه ....................... طبق پيشنهاد شماره ........................... مورخ ................ بيمه گذار به موجب اين بيمه نامه و شرايط مندرج در ظهر آن متعهد است كه پس از دريافت حق بيمه ...

خواندن ادامه پرسش

  بيمه نامه آتش سوزي                              شركت سهامي بيمه ........................ شركت سهامي بيمه ....................... طبق پيشنهاد شماره ........................... مورخ ................ بيمه گذار به موجب اين بيمه نامه و شرايط مندرج در ظهر آن متعهد است كه پس از دريافت حق بيمه ...

خواندن ادامه پرسش