پرسش
سلام شب تون بخیر من امشب رفتم بازار میوه وتربار تو شهر بیرجند برای خرید گوجه فرنگی کارگر افغانی از دستگاه pos اشتباهی به جای مبلغ 2500تومان مبلغ 25میلیون تومان کارت کشیده مراتب فوق توسط پلیس 110صورت جلسه شد قرار شد تا فردا ساعت ...
خواندن ادامه پرسش
3 ماه 47 نمایش 0