آزادی سند

پرسش

سلام وقت بخیر

سال ۹۴ برای ازادی زندانی سندی ملکی گذاشته ام بعد از گذشت ۴سال پرونده در تجدید نظر مانده و حکمی صادر نمیشود

چند روزیست متوجه شدم نامبرده به اتهام دیگری در شهر دیگری زندانی است

من چطور میتوانم برای آزادی سندم اقدام کنم

با تشکر و خدافوت

0
محسن نیکدست 8 ماه 91 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )