آسیب پرده گوش در حین رانندگی بدون تصادف

پرسش

درود بر شما.

در هنگام رانندگی و پس از کاهش ارتفاع در یک مسیر شیب تند و کوهستانی گوش چپم کیپ شد و بعد از آن که نفسم رو حبس کردم که باز بشود ناگهان درد گرفت و ماده تلخی هم در دهانم حس کردم و طبق نظر پزشک پرده صماخ من در اثر تغییر ارتفاع ناگهانی آسیب دیده است. که تاثیر آن تقریبا دائمیست و احتیاج به جراحی جهت کاهش عوارض نیز دارد. حال سوال من این است که آیا امکان درخواست دیه از شرکت بیمه دارم با توجه به اینکه راننده و مالک خودرو خودم هستم؟

0
آرش اسعدی 12 ماه 86 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )