آیا بچه ایی که کاناداست و پدرش از ایران ممنوع الخروجش کرده پ

پرسش

آیا بچه ایی که کاناداست و پدرش از ایران ممنوع الخروجش کرده پدر میتونه اقدام به رفعش کنه یا حتما باید بچه با پاسپورتش هم باشه؟

0
حسن 4 ماه 49 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )