آیا بیمه چیزی بابت این اتفاق پرداخت میکند.؟

پرسش

با سلام و خسته نباشید.

۳ روز پیش بر اثر اتفاق در محل کار بند انگشت دست چپ همسرم  در تسمه ماشین شخصی خودش گیر کرد و از نیم بند قطع شد و نیاز به جراحی ترمیمی دارد.بیمه ایشون اختیاری است و کار فرما فرموده اند هیچ چیز را به عهده نمیگیرند چون مقصر خودشان بوده اند و مربوط به کار نمیشده است در حال حاضر سوال من این است که ایشون برای جبران خسارت میتوانند چکاری انجام دهند؟آیا بیمه چیزی بابت این اتفاق پرداخت میکند.؟؟؟

0
کریمیان 1 سال 133 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )