آیا عضو علی البدل هیات مدیره شرکت می تواند با حفظ این موقعیت

پرسش

آیا عضو علی البدل هیات مدیره شرکت می تواند با حفظ این موقعیت و بدون استعفا از آن کاندید بازرسی شرکت بشود

0
sharifi4657 2 ماه 19 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )