آیا ملک دارای بنچاق(بدون سند تک برگ) اعتبار و ارزش دارد؟

پرسش

آیا خرید یک ویلا دارای بنجاق و پایان کار و پروانه ساخت و قبوض آب و برق ولی بدون داشتن سند تک برگ از لحاظ قانونی درست است؟ و اینکه در مراجع قضایی به اندازه سند تک برگ قابل اسناد و دفاع است؟؟؟؟

با سپاس فراوان از کارشناسان توانمند

0
احمد 4 ماه 44 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )