آیا من میتونم بابت اینکه ماشینم رو انداختم زیر پای شوهرم

پرسش

سلام.وقت بخیر
آیا من میتونم بابت اینکه ماشینم رو انداختم زیر پای شوهرم والان ک میخوام جدا شم مبلغی مطالبه کنم لازم ب ذکر بگم ک من با پولی ک در مجردیم کار کردم این ماشینرو گرفتم

0
R 2 هفته 9 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse