آیا میتونه جلوی حساب بانکی منو بابت نفقه بچه ببنده؟

پرسش

سلام من از خانم ۲ساله جدا شدم ایشون دخترمو رها کرد و رفت نخواستش.آیا یه زمانی میتونه شکایت کنه بگه این ۲ سال پیش من بوده و نفقه این ۲ سال بخواد؟

آیا میتونه جلوی حساب بانکی منو بابت نفقه بچه ببنده؟

0
مهراب 8 ماه 108 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )