آیا هر دانشجویی در مدت تحصیل اجازه استفاده از لوگو دانشگاه خ

پرسش

آیا هر دانشجویی در مدت تحصیل اجازه استفاده از لوگو دانشگاه خود را در سربرگ، برگه گزارش، اسلاید پاورپوینت و غیره را داراست؟

0
Kian 3 ماه 62 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )