آیا هر دانشجویی در مدت تحصیل اجازه استفاده از لوگو دانشگاه خ

پرسش

آیا هر دانشجویی در مدت تحصیل اجازه استفاده از لوگو دانشگاه خود را در سربرگ، برگه گزارش، اسلاید پاورپوینت و غیره را داراست؟

0
Kian 4 روز 11 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse