آیا پلیس اقدام به بازداشت و دستگیری ما می‌کند

پرسش

سلام همسر من مدتی با دختر خاله اش کار میکرد و چون براش خرید میکرد خود ایشان رمز دوم کارتشو داده بود به همسرم، بعداز مدتی ایشون رفتن ترکیه برای کار و زندگی و چون مشکل مالی برای من پیش آمد به این ترتیب که چکم برگشت شده و تهدید به حکم جلبم کردن خانومم از حساب ایشون بصورت چند مرتبه مبلغ چهار میلیون تومان به حساب خودش و من واریز کردن و قصد داشتیم سریعا این پول برگردانیم به حسابشون که ایشان متوجه شد و اومد ایران و شکایت کرد از ما، سیم کارتی که خانومم ازش استفاده کرده بنام من است اما مال خانومم هست و ازش استفاده میکنه، چند روز پیش حساب من و حساب همسرم که پول به آنها واریز شده بود توسط دادگاه بسته شد، حال من میخواستم بدونم اولاً چکار باید بکنیم و آیا پلیس اقدام به بازداشت و دستگیری ما می‌کند یا برایمان احضاریه دادگاه ارسال میشود
ممنونم از محبت شما

0
Ayna 11 ماه 121 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )