أیا میشود دختری غیر باکره بدون اجازه پدر ازدواج کند١٧سالمه و پدرم رضایت نمیده با مرد مورد علاقم ازدواج کنم و مادرم اعتیاد دارع باید ازدواج کنم راهی هست ؟؟؟

پرسش

أیا میشود دختری غیر باکره بدون اجازه پدر ازدواج کند١٧سالمه و پدرم رضایت نمیده با مرد مورد علاقم ازدواج کنم و مادرم اعتیاد دارع باید ازدواج کنم راهی هست ؟؟؟

0
Parastoo ahmadi 3 ماه 40 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )