أيا ميشود دختري غير باكره بدون اجازه پدر ازدواج كند١٧سالمه و پدرم رضايت نميده با مرد مورد علاقم ازدواج كنم و مادرم اعتياد دارع بايد ازدواج كنم راهي هست ؟؟؟

پرسش

أيا ميشود دختري غير باكره بدون اجازه پدر ازدواج كند١٧سالمه و پدرم رضايت نميده با مرد مورد علاقم ازدواج كنم و مادرم اعتياد دارع بايد ازدواج كنم راهي هست ؟؟؟

0
Parastoo ahmadi 2 هفته 15 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )