اجاره ملک متوفی

پرسش

باسلام

مغازه ای اجاره کرده ام که 3 دانگ بنام پدر و 1.5 دانگ مادر و 1.5 دانگ بنام پسر کوچک خانواده بوده است.

در طی سال قبل پدر خانواده فوت کردن…

مادر و پسر کوچک خانواده برای سال جدید در خواست تمدید قرارداد اجاره را دارند…چون میدونم بقیه فرزندان بابت اون 3 دانگ که بنام پدر هستش مشکل ارث با هم دارند راه حل چی هستش که بنده بتونم قرار داد جدید ببندم ولی مشکلی برای برای خودم و کاسبیم پیش نیاد..؟؟؟؟؟؟؟

ممنونم

0
hamid1363 11 ماه 65 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )