اجاره کردن ملک

پرسش

سلام

اگر کسی یک آپارتمان قولنامه ای بخرد و یک اجاره نامه سوری با فروشنده روی همان ملک امضا کند و سپس اجاره نامه را فسخ کند چی مشکلی پیش می آید؟

0
Hamed_ans 4 ماه 42 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )