اجازه ازدواج مجدد توسط همسر اول

پرسش

با سلام و احترام

لطفا بفرمایید متن زیر جهت اخذ رضایت محضری از همسر اول درست تنظیم شده؟
رضایت ازدواج مجدد از سوی زوجه (همسر اول(
اینجانب …………………… فرزند ……………….. با کد ملی …………………. در نهایت صحت و سلامت و با میل و اراده و قصد و رضای کامل اظهار و اعلام می نمایم در صورتی که همسرم آقای …………………………. مسکن مجزایی جهت سکونت اینجانب تهیه نماید بعد از محقق شدن این شرط اینجانب رضایت کامل قلبی و باطنی خود را با ازدواج مجدد همسر خود ( بنام آقای ……. ) با هر خانم دیگری که ایشان صلاح بداند اعلام میدارم و نامبرده محق و مجاز است با ارائه این سند نسبت به انجام تمامی تشریفات شرعی و قانونی و عرفی برای ازدواج مجدد اقدام نماید و بنده حق هرگونه ادعا و اعتراضی را در حال و آینده نسبت به ایشان و زوجه آتی ایشان و نیز دفتر ازدواج مربوطه از خود سلب و ساقط مینمایم و چنانچه ادعا و اعتراضی بنمایم از درجه اعتبار ساقط بوده و نزد هیچ مقام و مرجعی مسموع نمی‌باشد.
این متن رو به یک دفترخانه اسناد رسمی نشون دادم گفتند رضایت مشروط قابل قبول نیست. ولی توی اینترنت که جستجو کردم رضایت مشروط مربوط به دعاوی کیفری و … هست.

خواهشمندم راهنمایی بفرمایید که متن مورد نظر چگونه باید تنظیم بشه که همسر اول اجازه بده برای ازدواج مجدد؟ چون اگر مسکن مجزا توی متن نوشته نشه اجازه رو نمیدن.
با تشکر

0
domin4u 4 ماه 53 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )