اجازه نشر آموزش اینترنتی

پرسش

با سلام

آیا اقدام به ساخت فیلم آموزشی و انتشار در اینترنت و دریافت هزینه بابت آن نیازمند اخذ مجوز است؟

و این که افرادی که ا پیش همین کار را انجام داده اند حق شکایت دارند؟

0
asoley 9 ماه 77 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )