اجرای حکم دریافت خسارت تصادف خودرو

پرسش

با سلام. در پرونده دریافت خسارت ناشی از تصادف خودرو از مقصر، در شورای حل اختلاف رای غیابی مبنی بر پرداخت خسارت صادر شده است. برای اجرای حکم روال چیست؟ آیا نیاز است خواهان درخواست تامین خواسته را مجددا در دفاتر حل اختلاف شروع و ثبت کند یا خیر حکم مذکور قابل اجراست؟ و چگونه؟

0
hsh 9 ماه 33 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )