اجرت المال

پرسش

با سلام واحترام فراوان ملکی را از بنگاه معاملاتی خریداری کردم وساختمان را از بنگاهی تحویل گرفتم ولی سند بنام دیگری بوده وخلع ید گرفتند وساختمانرا تخلیه نمودند  دو  سال در ساختمان نشستم ولی الان مدعی اجرت المثل دوسال را می کنند بدون مراجعه به ساختمان وبدون ارسال اظهار نامه بعد از 2 سال برایم اخطار خلع ید اوردند سوال بنده این است که اجرت المثل قبل از اخطاریه هم شامل می شود یانه آیا ماده یا قانونی است باید اظهار می فرستاد یانه ؟؟؟

0
PFkhorram@chmail.ir 6 ماه 105 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )