ادای دین

پرسش

اگر مردی بداند همسرش قصد طلب مهریشون رو دارن و اموالش رو ب شخص دیگری منتقل کنن تا نشه مصادرشون کرد میشه ازشون شکایت ادای دین کرد و اعمال رو حتی بعد انتقال سند رسمی برگردوند

0
هستی 4 ماه 54 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )