ادعای مالکیت انباری

پرسش

سلام عید سعید فطر مبارک

من چند سال پیش اپارتمانی خریداری نمودم در سند ان انباری به مساحت 13مترمربع قید شده ولی مالک ان با ارایه دست نوشته ای با امضای مالک یک اپارتمان دیگر وامضای خود و دوشاهد و گواهی امضای امضاکنندگان ذیل ورقه در دفترخانه مقدار 13 مترمربع از انباری ان ملک راخریداری  نموده است وانرا موقع فروش به من داد. حالا مالک فعلی (مالک قبلی اپارتمان رافروخته) ادعای مالکیت انباری مذکور را می نماید ایا دست نوشته ای که در دست دارم دردادگاه قابل ارایه است ؟ با تشکر از پاسخ شما

 

 

 

0
رشیدی 1 سال 185 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )