ارث و میراث

پرسش

سلام

اگر متوفی (پدر) دو دختر  داشته باشد و فرزند پسری هم نداشته باشد و همسر و مادر متوفی زنده باشند طریقه تقسیم ارث به چه صورت میشود؟

0
گلاره 10 ماه 83 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )