ارث

پرسش

با سلام

بعد از فوت پدرم برادر ناتنی اجاره ای اورده که زمین را اجاره کرده.

و ما آن زمین کشاورزی را شخم زدیم از اجاره خبر نداشتیم بعد از برداشت محصول نشان داده آیا میتداند شاکی باشد؟

آیا اجاره نامه درست است

 

0
Rahmani 11 ماه 92 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )