ارث

پرسش

سلام

ببخشید شخصی فوت کرده و پسر بزرگ شخص فوت شده در روز سوم فوت کاغذهایی رو از طرف وراث به امضا رسونده که وراث میگویند ما اون روز اینقدر گریه کرده بودیم که اصلا هوش و عقل کامل نداشتیم و در اون کاغذها پسر بزرگ کلیه املاک و… را به نام خود زده.آیا با این کاغذها دیگر وراث نمیتوانند کاری کنند؟

0
Reza 10 ماه 63 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )