ارث

پرسش

باسلام؛پدرم در زمان حیاتشان اموالی را که از پدر بزرگم باقی مانده بود با عموهایم به توافق رسیدند و تقسیم کردند اما در توافقنانه تنظیمی در شورا حل اختلاف خانه ای که متعلق به پدر بزرگ مرحومم بود ذکر نگردیده است و توافقی بر سر خانه نشده است.الان پدرم فوت شده اند آیا می توانیم دادخواست برای تقسیم آن خانه ای که در تصرف بکی از عموهام می  باشد بدهیم؟عنوان دادخواست چه باشد؟لازم می باشد که برگه احصا ورثه ما فرزندان انجام بدهیم؟

0
Ehsan 10 ماه 95 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )