ارث

پرسش

با سلام پدر من قبل از والدین خود فوت کردن و الان در حال حاضر باید به والدین پدر ارث تعلق بگیرد با توجه به اینکه تعداد وراث یعنی دخترها و پسر همسر ۹ نفر میباشند و وپدربزرگ فوت کرده و مادربزرگ نیاز به این میزان مبلغ ندارد در صورتیکه فرزندان خود نیاز بیشتری به ارث دارن ایا تبصره ای وجود دارد که ارث متعلق به مادربزرگ و پدربزرگ برای اینکه به عموها و عمه نرسه استفاده کرد مچکرم

0
زهرا 3 ماه 42 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )