سلام وقت بخیر ایا میشه بعد از طلاق نفقه فرزندان رو بخشید؟

پرسش

سلام وقت بخیر ایا میشه بعد از طلاق نفقه فرزندان رو بخشید؟ چون میخوام برم زیر نظر کمیته گفتن باید ببخشی ایا میشه

0
ریحانه 4 ماه 59 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )