ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رای

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم…
سلام
کارمند قراردادی یک سازمان دولتی هستم که بیش از 10 سال است که بطور مستمر و مستقیماً با سازمان قرارداد دارم و دستگاه برای تبدیل وضعیت اینجانب به پیمانی اقدامی انجام نداده است، آیا براساس قوانین و درصورت شکایت به دیوان عدالت اداری ، دیوان رای به تبدیل وضعیت اینجانب میدهد؟

0
عظیم 1 هفته 15 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse