نگهبانم بیمه این حقیر رد نشده است

پرسش

با سلام من نگهبان وسرایدار و نظافت یک ساختمان مسکونی سی واحدی هستم که بیمه این حقیر رد نشده است آیا میتوانم شکایت تنظیم کنم یا نه؟ درصورت امکان مرا یاری فرمائید با تشکر

0
اسد رضایی 7 ماه 81 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )