نگهبانم بیمه این حقیر رد نشده است

پرسش

با سلام من نگهبان وسرایدار و نظافت یک ساختمان مسکونی سی واحدی هستم که بیمه این حقیر رد نشده است آیا میتوانم شکایت تنظیم کنم یا نه؟ درصورت امکان مرا یاری فرمائید با تشکر

0
اسد رضایی 3 ماه 34 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse