در صورتیکه بخواهم وکیل بگیرم هزینه ان چقدر خواهد شد؟

پرسش

ضمن سلام ودرود اطلاع میرسانم بر اساس رای دادگاه عمومی ارومیه راننده ای محکوم به پرداخت دیه گردیده که اینجانب بعلل مختلف نتوانسته ام باداره اجرای احکام ارومیه مراجعه و درخواست اجرای حکم را بنمایم لذا خواهشمند است بفرمایید میزان دیه بتاریخ صدورحکم بیست سال قبل تعیین میگردد یا بر اساس تاریخ سال در خواست اجرای حکم . ( در صورتیکه بخواهم وکیل بگیرم هزینه ان چقدر خواهد شد.

0
habi 4 ماه 74 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )