خانمى ٣٣ ساله كه ١٠ پيش از همسرش جدا شده و يك فرزند دختر دارد

پرسش

سلام، خانمى ٣٣ ساله كه ١٠ پيش از همسرش جدا شده و يك فرزند دختر دارد ( حضانت با مادر است/ بدون دريافت مهريه و … ) ، و جايى جز خانه ى پدرى ندارد، كارى هم ندارد ( منبع درامد ندارد/ پدر كودك هم هر چند وقت يكبار مبلغ ٣٠٠ تومان مى دهد) ؛ پدر خانم مى تواند وى و دخترش را قانونى از خونه ى خود ( منزل پدرى) بيرون كند؟!( مثلا بگويد من نمى خوام تو خونه ى من زندگى كنيد و تهديد به شكايت مى كند..)

0
Nick 4 ماه 57 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )