ن پیامک و تماس های خروجی که داشتم مربوط به روز سه شنبه

پرسش

با سلام من پیامک و تماس های خروجی که داشتم مربوط به روز سه شنبه مورخ 28فروردین رو لازم دارم گفتن به مراجع قضایی برم و تشکیل پرونده بدم

آیا نتیجه ای دارد و چه مراحلی و کجا باید برم من هیچ اطلاعاتی از دادگاه و دادسرا ندارم کجا باید برم سپاس از شما

0
sama63 3 هفته 15 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse