دوماه است کع حقوقم برقرار نشده از زمانیکع ۶ماه استعلاجی تمام شده.حقوقی ازمازاد دریافت نکردم

پرسش

باسلام وخسته نباشید.من پرستار بیمارستان تامین اجتماعی هستم.جهت استعلاجی زایمان مازاد ۶ماه به دیوان عدالت اداری درخواست دادم.قاضی پرونده حدودا سه ماه پیش رای قطعی با تجدیدنظر۲۰روزه صادر کرده.سازمان تامین اجتماعی اعتراصی نداشته و تجدیدنظرنکرده ودرواقع موافقت کرده.بیمارستان جهت برقراری حقوق نامه قطعی قاضی و میخاد من الان بایدچع اقدامی انجام بدم.ایامستقیم میشه پیش قاضی پرونده جهت اخذ قطعی رای رفت؟یا باید درخواست اجرایع داد؟دوماه است کع حقوقم برقرار نشده از زمانیکع ۶ماه استعلاجی تمام شده.حقوقی ازمازاد دریافت نکردم.باتشکر

0
پری 1 سال 139 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )