در پروسه طلاقم و مهریم

پرسش

در پروسه طلاقم و مهریم در اجراست یک پسر4ساله دارم قاضی دستور داده پدرش پسرم را5ساعت ببیند و قراره از خانه مهر تحویل بدم پسرمو من فقط میترسم بچه رو ببره و دیگه نیاره و یا ببره جایی قایم کنه نتونم بدست قانون پیداش کنم.میتونه بنظرتون?

0
Amir 1 سال 173 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )