طلاق، بخشش مهریه، شکایت از جهیزیه

پرسش

باسلام . خانمم چهارسال قبل طلاق توافی گرفت ومهریه اش رابخشید ولی بعدازچهارسال برای بردن جهیزیه اش شکایت کرد وبامامور اومد ووسیله هایش راجمع کرد وبرد حالا بعدازبردن شکایت کرده وکارشناس تشخیص داده که وسیله ها دومیلیون خسارت خورده وپرونده ارجا داده شده به شورای حل اختلاف .دراونجا ازش پرسیدن اگه وسیله ها شکسته بودچرا تحویل گرفتی گفت مجبورم‌کرده قرارشد مامورهاروبیاره که بگن من مجبورش کردم ولی مامورانیومدن وسورتجلسه رو اورد دراونم قیدنشده بود وسیله ها شکسته هستند فقط شوهرش که باهاش بود قسم خورد وشهادت داد که وسیله ها شکسته بوده هنوز قاضی حکمی نداده میخواستم ببینم حکم بنفعم خواهدشد یا به ضررم وخسارتشو باید بدم .ممنون از راهنمایی تون ..

0
Alirezamollashahi 9 ماه 133 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )