محکوم به یکسال حبس جرم مزاحمت بهداشتی

پرسش

باسلام ضمن تشکراز این امکان فراهم شده،من یه کارگاه قالیشویی کوچک باقرض وقول راه انداختم که متاسفانه بعدازسه سال به دلیل نداشتن پشتوانه مالی نتوانستم ارتقابدم اخیرا همسایه ام شکایت کرد که فاضلاب قالیشویی به مزرعه اش نفوذکرده باعث خراب شدن بخشی اززمین زراعی گردیده به همین علت دادگاه مرابه جرم مزاحمت بهداشتی به یکسال حبس محکوم کرده حالا من که دستم به هیچ جابندنیست چی بایدبکنم؟لطفا راهنمایی بفرمایید.

باتشکررأفت ازرشت

0
میلاد 8 ماه 140 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )