ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رای

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم…

درود بر شما

قرارداد من با مخابرات بوده والان شکایت کردم و درخواست کارشناس منتها .کارشناسها اصلا مربوط به موضوع قراداد من نیستند و همچنین در مخابرات مشغول بکار هستند سوال .1.ایا مسئله خادم و مخدوم حساب نمیشون 2. طبقه ماده 261 اییین دادرسی ایا کارشناس نباید در خصوص امور مربوطه خودش باشه

0
مسعود سوادکوهئ 2 هفته 9 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse