لان وصیت کرده و مکتوب سهمی برای اعضا خانواده ام مشخص کنم

پرسش

سلام من خانمی متاهل هستم که حدود 400 میلیون تومن دارایی دارم و فرزندی هم ندارم میخواستم بدانم اگر من فوت کنم هاموالم به همسرم میرسد یا خانواده ام منتفع می شوند. و سهم هریک چگونه و به چه میزان خواهد بود؟
ودیگر اینگه ایا میتوانم خودم از الان وصیت کرده و مکتوب سهمی برای اعضا خانواده ام مشخص کنم

0
مهناز دارابی 9 ماه 285 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )