ارسال پرسش حقوقی رایگان در ای

پرسش

ارسال پرسش حقوقی رایگان در این قسمت، مشاوره حقوقی آنلاین رایگان، هر پرسش حقوقی دارید اینجا بنویسید تا پاسخ آنرا برای شما ارسال کنیم…

سلام من خانمی متاهل هستم که حدود 400 میلیون تومن دارایی دارم و فرزندی هم ندارم میخواستم بدانم اگر من فوت کنم هاموالم به همسرم میرسد یا خانواده ام منتفع می شوند. و سهم هریک چگونه و به چه میزان خواهد بود؟
ودیگر اینگه ایا میتوانم خودم از الان وصیت کرده و مکتوب سهمی برای اعضا خانواده ام مشخص کنم

0
مهناز دارابی 3 هفته 48 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse