استفاده از آزادی مشروط و تعلیق در تعدد و تکرار جرم

پرسش

آیا امکان استفاده از تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط امکان پذیر است؟چگونه؟با تشکر

0
Amir 10 ماه 30 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )