استفاده تجاری از ملک مسکونی

پرسش

با سلام

ما در یک مجتمع چهار واحدی زندگی می کنیم مالک یکی از واحدها اقدام به نصب تابلو کلینیک گیاهپزشکی بر روی دیوار اپارتمان کرده است می خواستم ببینم ما می توانیم شکایت کنیم از طریق شهرداری که این تابلو را بردارد.

با تشکر

0
Shz 10 ماه 67 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )