اسیب زدن به خودروی پارک شده در پارکینگ اختصاصی همسابه

پرسش

همسایه من بدون اجازه در پارکینگ اختصاصی واحد من اقدام به پارک نموده بدون اینکه من مطلع باشم من هم چون پارکینگ نیاز داشتم عصبانی شدم و به ماشینش لگد زدم و کمی تو رفتگی ایجاد شد البته مطلع نبودم که ماشین همسایه بود و بعدا فهمیدم حالا اون رفته شکایت کرده میخوام بدونم چکار باید بکنم و چه عکس العملی داشته باشم

0
Mohandes14000 11 ماه 71 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )