اعتبار قولنامه

پرسش

 

سلام

بیست سال پیش پدربزرگم دو دانگ از ملکی بزرگ را که سند داشت در بنگاه و در حضور سه شاهد و مهر و امضای بنگاه به نام مادرم کردند حالا بعد از فوت پدربزرگم مالکان بقیه ملک که برادران پدربزرگم هستند با وجود اطلاع از تنظیم قولنامه در آن زمان بطور کل منکر میشوند و مانع از فروش ملک یا پرداخت حق و حقوق ما میشوند و قولدری میکنند که آن قولنامه ارزشی ندارد و کاغذی بیشتر نیست و بطرق مختلف ما را تهدید میکنند. آیا ما میتوانیم از برادران پدربزرگم شکایت کنیم و سهممان را بگیریم؟ آیا آن قولنامه در دادگاه اعتبار دارد؟ ممنون.

0
Maryam 12 ماه 85 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )