اعسار در پرداخت مهریه

پرسش

سلام اعسار درپرداخت مهریه.پس از تقا ضای اعسار حساب های بانکی راتا چند ماه قبل از تقا ضا ی ا اعسار مورد برسی قرار میدهند ممنون ازشما

0
بهروز 12 ماه 35 نمایش 0

پاسخی ارسال کنید

Browse
Browse

پایتخت ایران را به فارسی در این فیلد بنویسید؟ ( تهران )